AHMAD, A. S.; MOHAMMAD, A. دراسة البروتوكول OpenFlow والمتحكم POX في الشبكات المعرفة بالبرمجة SDN باستخدام Mininet. Tishreen University Journal -Engineering Sciences Series, v. 41, n. 1, 12 Mar. 2019.