حايكش. and عبد الرحمنع. (2018) “تحليل هيدروغراف الجريان القاعدي لنبع السن في الساحل السوري”, Tishreen University Journal -Engineering Sciences Series,, 40(3). Available at: http://journal.tishreen.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/4488 (Accessed: 19January2021).