الحارس عبد الرحمن. “The Extent of Private Syrian Bank’s Compliance With Audit Principals (A Fieldwork Study in Syria)  ”. Tishreen University Journal- Economic and Legal Sciences Series 44, no. 1 (March 16, 2022): 11–28. Accessed July 14, 2024. https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11837.