الجودي ح., & الخضر ب. (2019). تقييم نوعية مياه نهر العاصي وصلاحيتها للري وفق مؤشرات (B.O.D- E.C- S.A.R). Tishreen University Journal -Engineering Sciences Series,, 31(2). Retrieved from https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/7129